Operarea comercială a proiectului

1

În domeniul energiei electrice:

 • Găsirea unui furnizor cu un preţ cât mai avantajos pentru vânzarea energiei electrice;
 • Consiliere cu privire la ofertele principalelor PRE (Partea Responsabilă cu Echilibrarea), negocierea condiţiilor contractuale;
 • Gestionarea relaţiei cu PRE (Partea Responsabilă cu Echilibrarea);
 • Vânzarea energiei pe OPCOM (Contracte Bilaterale, piaţa pentru ziua următoare, plata intra-zilnică)inclusiv întocmirea facturilor şi a notificărilor;
 • Prognoza producţiei;
 • Gestionarea garanţiilor financiare necesare vânzării energiei electrice pe OPCOM;
 • Elaborarea şi urmărirea procesului de facturare;
 • Reprezentarea în relaţia cu distribuitorul de energie electrică.
2

Elaborarea rapoartelor către Autorităţi:

 • Raportări anuale către ANRE pe Ord. 6;
 • Rapoarte de activitate către ANRE Ord. 59;
 • Rapoarte financiare către ANRE Ord. 51;
 • Raportări către OPCOM privind situaţia încasării certificatelor verzi;
 • Rapoarte către Transelectrica legate de prognozele de producere în anul în curs;
 • Alte raportări necesare bunei activităţi a SPV-ului.
3

Gestiunea certificatelor verzi:

 • Gestionarea procesului de obţinere a certificatelor verzi;
 • Semnare PV cu Operatorul de Reţea;
 • Realizarea Anexei 1 pentru a o trimite la Transelectrica;
 • Aplicarea pentru certificate verzi la Transelectrica);
 • Elaborarea strategiei de vânzare a certificatelor verzi pe PCV;
 • Pregătirea şi transmiterea ofertelor pe piaţa Certificatelor Verzi;
 • Urmărirea rezultatelor ofertelor conform notificărilor OPCOM;
 • Pregătirea şi urmărirea procesului de facturare.

Doriţi să aflaţi mai multe despre noi?

Sunaţi-ne la +4 021.337.25.01 sau la +4 0729.057.479

Translate »