Investitii in Tricotaje

COMUNICAT DE PRESA

Bacau, 29.02.2020

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului intitulat:
“IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE IN SECTORUL COMPETITIV AL ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE TRICOTATE SAU CROSETATE”


LARA BUSINESS ENERGY SRL in calitate de Beneficiar a derulat in perioada 22.12.2016 – 29.02.2020, proiectul intitulat: “IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE IN SECTORUL COMPETITIV AL ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE TRICOTATE SAU CROSETATE”, al carui cod SMIS este 112739. Acest proiect a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de Investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Valoarea totala a Contractului de Finantare: 4.661.115,06 lei; Valoarea totala eligibila a Contractului de Finantare: 3.733.749,63 lei; Valoarea finantarii nerambursabile aferenta Contractului de Finantare: 2.613.624,74 lei; Locul de implementare: REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, judetul Bacau, municipiul Onesti, Strada Calea Brasovului, nr. 39. Obiectivul general al proiectului de investitie este constituit de CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE, IN CADRUL LARA BUSINESS ENERGY SRL, IN SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCTIEI DE CONFECTII TEXTILE OBTINUTE PRIN TRICOTARE SI CROSETARE. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Infiintarea unei capacitati de productie, optimizate ca productivitate si eficienta energetica in domeniul de activitate 1439 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte, vizat de investitie; 2. Formarea puterii comerciale de negociere a societatii si expunerea sa in mediul international, in legatura cu noua sa activitate de fabricare, prin tricotare sau crosetare, a altor articole de imbracaminte, vizata de investitie; 3. Dezvoltarea notorietatii intreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial si a ideilor noi in sectorul competitiv al productiei, prin tricotare sau crosetare, a altor articole de imbracaminte.
Impactul proiectului la nivelul localitatii/regiunii: Ca urmare a implementarii proiectului, au fost angajate 10 noi persoane, 1 dintre acestea facand parte din categorie defavorizata. De asemenea, proiectul are un rol important in mediul de afaceri local, ca model investitional de bune practici al LARA BUSINESS ENERGY S.R.L., in mod deosebit ca promotor al unor noi abordari productive la nivelul pietei de produse textile, dar si ca un model de afaceri replicabil de care producatorii similari din piata. Mai mult decat atat, proiectul genereaza, dupa implementarea sa, o reactie pozitiva din partea agentilor economici locali.
Rezultatele proiectului: 1. Dotarea integrata a noului spatiu productiv cu echipamente performante, software de productie si respectiv solutii de iluminat si de obtinere a apei calde menajere, in acord cu inovarea de produs si de proces urmarita prin noul flux tehnologic, astfel realizat; 2. Obtinerea certificarii calitatii noii activitati productive, cat si a unei mai bune vizibilitati la nivel international, a unitatii de productie; 3. Indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractul de finantare, cu abordarea celor mai bune practici si a unui standard inalt de expertiza in cele 3 domenii de gestiune a proiectului: management de proiect inclusiv proceduri de achizitii, informare si publicitate si auditul financiar al cheltuielilor.

LARA BUSINESS ENERGY S.R.L.
Date de contact beneficiar: Adresa postala: Municipiul Bucuresti, Str. Aurel Persu, nr. 119 D, sector 4,
Persoana de contact: DAN FLOREA - Administrator,
Telefon: 0729.057.479, Fax: -, E-mail: dan.florea.office@gmail.com

www.inforegionordest.ro | facebook.com/adrnordest | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

COMUNICAT DE PRESA

Bacau, 29.02.2020

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului intitulat:
“CONSOLIDAREA PE PIATA A LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN EXTINDEREA SI INOVAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL FABRICARII PRIN TRICOTARE SAU CROSETARE A ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE”


LARA BUSINESS ENERGY SRL in calitate de Beneficiar a derulat in perioada 24.08.2016 – 29.02.2020, proiectul intitulat: “CONSOLIDAREA PE PIATA A LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN EXTINDEREA SI INOVAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL FABRICARII PRIN TRICOTARE SAU CROSETARE A ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE”, al carui cod SMIS este 104613 . Acest proiect a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de Investitii 2.1.A – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intrerinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Valoarea totala a Contractului de Finantare: 1.187.130,91 lei; Valoarea totala eligibila a Contractului de Finantare: 992.682,00 lei; Valoarea finantarii nerambursabile aferenta Contractului de Finantare: 893.413,80 lei
Locul de implementare: REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, judetul Bacau, municipiul Onesti, Strada Calea Brasovului, nr. 39. Obiectivul general al proiectului de investitie este constituit de CONSOLIDAREA PE PIATA A LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN EXTINDEREA SI INOVAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL FABRICARII PRIN TRICOTARE SAU CROSETARE A ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Inovarea de produs si proces prin infiintarea de capacitati de productie, cu extinderea activitatii in domeniul fabricarii de articole de imbracaminte, prin tricotare si crosetare, ca urmare a organizarii si functionarii unui flux de productie, pentru prima data in cadrul societatii, compus din tehnologii noi performante; 2. Adoptarea, in noua unitate de productie de articole de imbracaminte, prin tricotare si crosetare, a unui sistem de management performant la nivelul eficientei energetice si al utilizarii eficiente a resurselor in scopul protectiei mediului inconjurator; 3. Dezvoltarea notorietatii intreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial si a ideilor noi in piata articolelor de imbracaminte tricotate si crosetate.
Impactul proiectului la nivelul localitatii/regiunii: Ca urmare a implementarii proiectului, au fost angajate 5 noi persoane, 1 dintre acestea facand parte din categorie defavorizata. De asemenea, proiectul are un rol important in mediul de afaceri local, ca model investitional de bune practici al LARA BUSINESS ENERGY S.R.L., in mod deosebit ca promotor al unor noi abordari productive la nivelul pietei de produse textile, dar si ca un model de afaceri replicabil de care producatorii similari din piata. Mai mult decat atat, proiectul genereaza, dupa implementarea sa, o reactie pozitiva din partea agentilor economici locali. Rezultatele proiectului: 1. Realizarea unei noi linii tehnologice moderne, noi, formate din 13 echipamente tehnologice performante, de ultima generatie, indispensabile in crearea si dezvoltarea ofertei de articole de imbracaminte, obtinute prin tricotare si crosetare, atat la nivel cantitativ cat si calitativ; 2. Adoptarea a 3 masuri esentiale in vederea obtinerii, la nivelul activitatii productive, a eficientei energetice si a utilizarii efciente a resurselor in scopul protectiei mediului inconjurator: achizitia unei instalatii de iluminat - LED, achizitia unei instalatii, bazata pe panou solar, in vederea obtinerii apei calde si certificarea sistemului de management de mediu - ISO 14001 : 2005; 3. Indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractul de finantare, cu abordarea celor mai bune practici si a unui standard inalt de expertiza in cele 3 domenii de gestiune a proiectului: management de proiect inclusiv proceduri de achizitii, informare si publicitate si auditul financiar al cheltuielilor.

LARA BUSINESS ENERGY S.R.L.
Date de contact beneficiar: Adresa postala: Municipiul Bucuresti, Str. Aurel Persu, nr. 119 D, sector 4,
Persoana de contact: DAN FLOREA - Administrator,
Telefon: 0729.057.479, Fax: -, E-mail: dan.florea.office@gmail.com.

www.inforegionordest.ro | facebook.com/adrnordest | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Doriţi să aflaţi mai multe despre noi?

Sunaţi-ne la +4 021.337.25.01 sau la +4 0729.057.479

Translate »