Auditare şi certificare energetică

1

Ce este Certificatul de performanţă energetică?

 • este un document elaborat de către auditorii energetici pentru clădiri, conform unei metodologii de calcul stabilită prin lege, în care se urmăreşte declararea și afișarea performanței energetice a clădirii.
 • este obligatoriu începând cu data de 19 iulie 2013 odată cu intrarea în vigoare a legi 159/2013 pentru clădirile care se construiesc, se vând (chiar şi prin programul prima casă sau credit bancar), se închiriază sau sunt supuse unor renovări majore.
 • este obligatoriu începând cu data de 19 iulie 2013 să se realizeze şi afişeze într-un loc accesibil şi vizibil publicului în cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp, aflată în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.
 • este obligatoriu să se realizeze şi afişeze într-un loc accesibil şi vizibil publicului, începând cu 9 iulie 2015, în cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.
 • prezintă performanţa energetică într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică, însoţită şi de recomandări de îmbunătăţire a acesteia.
 • oferă o imagine a costurile de exploatare ale clădirii, costuri aferente consumurilor de energie termică şi electrică. Astfel, o construcţie încadrată în clasele de performanţa A sau B va fi mai eficientă energetic decât cea încadrata în clasele C...G, valorile facturilor la energie termică (încălzire, apă caldă menajera), gaze naturale sau curent electric (iluminat) fiind cu cel puţin 15-20% mai mici.
 • este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.
2

Ce tipuri de clădiri sunt supuse auditului?

 • locuinţe unifamiliale;
 • blocuri de locuinţe;
 • birouri;
 • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, cămine, internate);
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri şi restaurante;
 • săli de sport;
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci);
 • instituţii publice - ce includ Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;
 • instituţii publice locale - incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale cu regim normal de exploatare).
3

Care este scopul unui audit energetic?

Prin Auditul energetic al clădirii se determină:
 • obţinerea datelor despre profilul consumului energetic existent al clădiri;
 • analiza repartiţiei consumului;
 • analiza stării clădirii şi a eficienţei instalaţiilor acesteia;
 • identificarea problemelor critice şi a modalitaţiilor de îmbunătăţire;
 • cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice;
 • evaluarea economiei de energie şi a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei.

Auditare energetică atestată

Primul pas către performanţă energetică

În calitate de auditor energetic gradul I realizez certificate de performanţă energetică şi audit energetic în baza Legii 372/2006 pentru o gamă largă de clădiri. Imbinând o vastă experienţă în sistemele termice şi de climatizare cu abilităţile de management şi know-how-ul tehnic vă ofer un produs complet în vederea Auditării si Certifcării performanţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor acestora.

Doriţi să aflaţi mai multe despre noi?

Sunaţi-ne la +4 021.337.25.01 sau la +4 0729.057.479

Translate »